Voorinschrijven bij de Postcodeschool

Waarom

Wij nodigen ouders en verzorgers uit om informatie over hun woonplaats met ons te delen voor de eventuele aanmelding en inschrijving van kind(eren) op de postcodeschool. Wij gebruiken deze informatie allereerst om ons voor te bereiden op een formatie en eerste start van onze school. Daarbij horen de vorming van leerlingteams, het koppelen van docenten aan groepen en afspraken met locaties bij jullie in de buurt.

AVG

De gegevens van de ingevulde formulieren zullen vertrouwelijk worden behandeld, waarbij wij ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt de opgeslagen gegevens over de familie en de kind(eren) op verzoek inzien.

Plaatsing van jouw kind na voorinschrijven

Het kan voorkomen dat we keuzes moeten maken welke leerlingen wel en welke niet geplaatst kunnen worden. Want we hebben nu al veel interesse van ouders, verzorgers en kinderen. Leerlingen waarvan familieleden worden aangemeld, krijgen voorrang. Ook telt de inschrijfdatum mee. Hoe sneller we namelijk concreet kunnen worden naar het Ministerie, hoe meer tijd wij hebben om ons te concentreren op de voorbereiding van het geven van het best mogelijke onderwijs aan de leerlingen die zich hebben aangemeld.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via dit formulier of lees de FAQ